ASi sledimo spremembam okoljske zakonodaje

AS za naš plan EU direktiva

V ASu se že leta zavedamo, da majhne spremembe vplivajo na okolje, v katerem živimo. Leta 2009 smo začeli načrtno vzpodbujati kulturo odgovornosti do okolja in pridobili okoljski standard ISO 14001. Leta 2020 smo pričeli z gibanjem AS za naš planet, ki  je postal eden od treh razvojnih stebrov Automatic servisa. 

EU direktiva o zmanjšanju vplivov nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje vpliva tudi na naše delo. V soboto 3. julija sta stopili v veljavo dve pomembni novosti.

 

1. Ukinjanje plastičnih žličk

Na podlagi zahtev Evropske direktive na vseh AS prodajnih avtomatih postopoma nadomeščamo plastične žličke s  papirnatimi, skladno z dinamiko porabe obstoječih zalog.

ZAKAJ PAPIRNATA ŽLIČKA?

Papirnata žlička je najdražja izbira za mešanje toplih napitkov iz kavnih avtomatov. Za to žličko smo se odločili, ker:

  • je okolju bolj prijazna,
  • je najvarnejša za uporabnika,
  • ne spremeni okusa napitka,
  • ne zahteva postavitev dodatnih košev, saj jo zavržemo v koš za odpadni papir in
  • ker nam je mar za varnost naših uporabnikov in naš planet.

 

2. Nove označbe lončkov za napitke

EU direktiva zahteva označevanje vseh izdelkov iz plastike, tako tistih, ki so 100% iz plastike kot tistih, ki vsebujejo določen delež plastike v svoji sestavi. Na vseh AS prodajnih avtomatih postopoma nadomeščamo obstoječe lončke z novimi, ki vključujejo potrebno zakonsko označbo, skladno z dinamiko porabe obstoječih zalog.

PAPIRNATI LONČKI

Med uporabniki je nekoliko manj znano, da velika večina papirnatih lončkov za tople napitke vsebuje določen delež plastike, kar bo v bodoče označeno s spodaj prikazano rdeče-modro oznako.

Ali vemo kam sodi papirnat lonček kot odpadek?
Papirnat lonček zavržemo v koš za odpadni papir.

PLASTIČNI LONČKI

Plastični lončki so izdelani iz 100% polistirena, zato bodo označeni s spodaj prikazano oznako.

Okoljska oznaka na PVC lončku

Ali vemo kam sodi plastični lonček kot odpadek?
Plastični lonček zavržemo v koš za odpadno plastično embalažo.

 

Znak AS za naš planet


Poskrbimo za naš planet,

naj vsak odpadek najde svoj koš.

Skupaj zmoremo.

 

 

Viri – zakonodaja:  

  • Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vplivov nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 
  • Izvedbena uredba komisije (EU) 2020/2151 o določitvi pravil o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela D Priloge k Direktivi (EU) 2019/904 
  • Osnutek Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje  
  • Uredba o embalaži in odpadni embalaži (l. 54/2021)
Več vsebin ...