AS SHOP: SPLOŠNI POGOJI

UVOD

To spletno trgovino upravlja podjetje Automatic servis d.o.o. (skrajšano: AS). Zapisani osebki »mi«, »nas« in »naše« se na celotnem spletnem mestu nanašajo na podjetje AS. AS nudi storitve tega spletnega mesta, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na voljo na tej strani, vam, uporabniku, pod pogojem, da sprejmete vse pogoje, politiko poslovanja in pripadajoča obvestila.

Če obiščete našo spletno stran in/ali kupite nekaj od nas, se vključite v našo »storitev« in se strinjate, da bodo za vas veljali naslednji Pogoji (»Pogoji poslovanja«, »Pogoji«), vključno s temi dodatnimi pogoji in pravili v tem dokumentu in/ali preko hiperpovezav, ki so vključene. Ti Pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, vključno z neomenjenimi uporabniki, ki so brskalniki, prodajalci, kupci, trgovci in/ali avtorji vsebine.

Preden dostopate do/ali uporabite našo spletno stran, natančno preberite te Pogoje. Z dostopom ali uporabo katerega koli dela spletnega mesta se strinjate, da vas ti Pogoji zavezujejo. Če se ne strinjate z vsemi pogoji, ki izhajajo iz tega dokumenta, je morda najbolje, da ne dostopate do spletnega mesta in ne uporabljate storitev. Če se ti pogoji poslovanja štejejo za ponudbo, je sprejemanje izrecno omejeno na te pogoje storitve.

Za vse nove funkcionalnosti ali orodja, ki so dodana v trenutno spletno trgovino, prav tako veljajo Pogoji poslovanja. Na tej strani lahko kadar koli preberete najsodobnejšo različico Pogojev. Pridržujemo si pravico do posodobitve, spremembe ali zamenjave katerega koli dela Pogojev, in sicer z objavo posodobitev in/ali sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da na tej strani občasno preverite morebitne spremembe. Nadaljnja uporaba ali dostop do spletnega mesta po objavi kakršnih koli sprememb pomenita sprejetje teh sprememb.

Gostovanje naše spletne trgovine zagotavlja podjetje Aruba S.p.A. iz Italije, v sodelovanju s »Tessarin.net«, ki jes tran razvilo.Nudijo nam spletno platformo, ki nam omogoča pondubo izdelkov in storitev.

ČLEN 1 – POGOJI SPLETNE TRGOVINE

S svojim soglasjem s Pogoji izjavljate, da ste v svoji državi ali kraju stalnega prebivališča polnoletna oseba in hkrati podajate soglasje, da lahko kateri od vaših mladoletnih vzdrževanih oseb omogočimo uporabo tega spletnega mesta.

Naših izdelkov ne smete uporabljati za kakršne koli nezakonite ali nepooblaščene namene, prav tako ne smete pri uporabi storitve kršiti veljavnih zakonov (vključno z zakoni o avtorskih pravicah, vendar ne omejeno nanje).

Ne smete prenašati nobene škodljive kode, črvov ali virusov ali kakršne koli digitalne kode uničevalne narave.

Kršitev katerega koli od Pogojev bo privedla do takojšnje ukinitve vaših storitev.

ČLEN 2 – SPLOŠNI POGOJI

Pridržujemo si pravico, da kadar koli zavrnemo storitev določeni osebi iz katerega koli razloga.

Zavedate se, da se lahko vaša vsebina prenaša nešifrirano in vključuje:
(a) prenose po različnih omrežjih;
(b) spremembe za uskladitev in prilagajanje tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav.

Obvezujete se, da ne boste razmnoževali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali nobenega dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve ali kakršnega koli stika na spletnem mestu, prek katerega je storitev zagotovljena, brez izrecnega pisnega dovoljenja AS.

ČLEN 3 – TOČNOST, POPOLNOST IN AŽURNOST PODATKOV

AS ni odgovoren, če podatki, ki so na voljo na tej spletni strani, niso točni, popolni ali ažurni. Gradivo na tej spletni strani je namenjeno zgolj splošnim informacijam in se ga ne sme uporabljati kot edino podlago za sprejemanje odločitev brez dodatnega posvetovanja. Vsako zanašanje izključno na gradivo na tej spletni strani je na lastno odgovornost.

To spletno mesto lahko vsebuje določene zgodovinske podatke. Zgodovinski podatki niso nujno ažurni in so na voljo samo za vašo evidenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta, vendar se ne obvezujemo podajati informacij o posodabljanju podatkov na našem spletnem mestu. Obvezujete se, da ste odgovorni za spremljanje sprememb na našem spletnem mestu.

ČLEN 4 – SPREMEMBE STORITEV IN CENE

Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali prekinemo storitev (ali kateri koli njen del/ali vsebino) brez predhodnega obvestila.

Vam ali tretji osebi ne odgovarjamo za kakršno koli spremembo, spremembo cene, spremembo ali ukinitev storitve.

ČLEN 5 – IZDELKI ALI STORITVE

Izdelki ali storitve so na voljo izključno preko spleta. Te izdelke ali storitve je mogoče vrniti ali zamenjati samo v skladu s 6. členom Pogojev.

Potrudili smo se, da bi čim bolj natančno prikazali barve in slike naših izdelkov, ki se pojavljajo v spletni trgovini. Ne moremo zagotoviti, da bo zaslon vašega računalniškega monitorja za katero koli barvo točen.

Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni omejiti prodaje svojih izdelkov ali storitev kateri koli osebi ali geografski regiji. To pravico lahko uveljavljamo za vsak primer posebej. Pridržujemo si pravico do omejitve količin vseh izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo. Vsi opisi izdelkov ali cen izdelkov se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila in po lastni presoji. Pridržujemo si pravico, da kadar koli odstranimo izdelek iz ponudbe. Vsaka ponudba za kateri koli izdelek ali storitev, narejena na tem spletnem mestu, je nična, kadar je zakonsko prepovedana.

Ne jamčimo, da bo kakovost vseh izdelkov, storitev, informacij ali drugega materiala, ki ste ga kupili ali pridobili, izpolnila vaša pričakovanja ali da se bodo morebitne napake v storitvi odpravile.

ČLEN 6 – REKLAMACIJA IZDELKA ALI STORITVE

Kupec preveri količino in kakovost izdelkov ob prevzemu. Če izdelki ne ustrezajo dogovorjenim pogojem ali imajo napako, ima pravico do vračila. Že plačana kupnino bo vrnjena v roku 15 dni oz. skladno z medsebojno pogodbo, ki ureja medsebojna razmerja. Vrnjeni izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži.

Kupec se za reklamacijo storitve obrne na kontakt za reklamacije ter jo poda v pisni obliki.

Kontakt za reklamacije: info@automaticservis.si

ČLEN 7 – TOČNOST RAČUNANJA IN INFORMACIJE O RAČUNU

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo vsako naročilo, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo kupljene količine na osebo, gospodinjstvo ali naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana pod istim računom stranke/ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za zaračunavanje in/ali pošiljanje. V primeru, da spremenimo ali prekličemo naročilo, vas poskušamo obvestiti tako, da se obrnemo na e-poštni naslov in/ali naslov/telefonsko številko za izstavitev računa, ki sta bila navedena v času, ko je bilo naročilo izvedeno. Pridržujemo si pravico omejiti ali prepovedati naročila, za katera se po naši presoji zdi, da so jih podali trgovci, preprodajalci ali distributerji.

Obvezujete se, da boste zagotovili trenutne, popolne in točne podatke za vse nakupe, ki jih opravite preko naše spletne trgovine. Obvezujete se, da boste takoj posodobili svoj profil in druge podatke, vključno s svojim e-poštnim naslovom, da bomo lahko zaključili vaše transakcije in po potrebi vzpostavili stik z vami.

ČLEN 8 – OSEBNE INFORMACIJE

Vaše pošiljanje osebnih podatkov preko trgovine urejajo naša Pravila zasebnosti.

ČLEN 9 – NAPAKE IN NEPRAVILNOSTI

Občasno se na našem spletnem mestu ali v opisu storitev lahko nahajajo informacije, ki vsebujejo tipografske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške dostave izdelkov, čas dostave in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico popraviti morebitne napake, netočnosti ali opustitve ter spremeniti ali posodobiti podatke ali preklicati naročila, če so kateri koli podatki v storitvi ali na katerem koli povezanih spletnih mestih napačni kadar koli brez predhodnega obvestila (tudi po oddaji naročila).

Ne prevzemamo nobene obveznosti, da bomo posodabljali, spreminjali ali pojasnjevali informacije o storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, vključno z informacijami o cenah, brez omejitev, razen če to zahteva zakon.

ČLEN 10 – PREPOVED UPORABE

Poleg drugih prepovedi, določenih v Pogojih, je prepovedano uporabljati spletno mesto ali njegovo vsebino v naslednjih primerih:

(a) za kakršne koli nezakonite namene;

(b) prositi druge za izvajanje ali sodelovanje v kakršnih koli nezakonitih dejanjih;

(c) kršiti mednarodne, zvezne ali državne predpise, pravila, zakone ali lokalne predpise;

(d) kršiti naše pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine drugih;

(e) nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, klevetati, omalovaževati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, narodnosti, rase, starosti, nacionalnega porekla ali invalidnosti;

(f) predložiti napačne ali zavajajoče informacije;

(g) za nalaganje ali prenos virusov ali katere koli druge vrste zlonamerne kode, ki bo ali se lahko uporablja na kakršen koli način, ki bo vplival na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta;

(h) zbiranje ali sledenje osebnih podatkov drugih;

(i) pošiljati neželeno pošto, ribariti, pretvarjati, plaziti;

(j) za kakršne koli nespodobne ali nemoralne namene;

(k) posegati ali obiti varnostne zahteve storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta. Pridržujemo si pravico, da prekinemo vašo uporabo storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta v primeru kršitve katere koli prepovedane uporabe spletnega mesta.

ČLEN 11 – IZJAVA O GARANCIJ IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne jamčimo, da bo vaša uporaba naše storitve neprekinjena, pravočasna, v vseh pogledih varna ali brez napak.

Ne jamčimo, da bodo rezultati, ki jih lahko dobimo pri uporabi storitve, vedno natančni ali zanesljivi.

Zavedate se, da lahko občasno ponudimo storitev za nedoločen čas ali jo kadar koli prekličemo, ne da bi vas o tem obvestili.

Izrecno se strinjate, da je vaša uporaba ali nezmožnost uporabe storitve izključno vaša odgovornost. Storitev in vsi izdelki in storitve, ki vam jih posredujemo preko spletne trgovine, so (razen kot je izrecno navedeno pri nas), zagotovljeni »kot je« in »kot so na voljo« za vašo uporabo, brez kakršnega koli zastopanja, garancije ali kakršnih koli pogojev, bodisi izrecno oz. implicitno, vključno z vsemi implicitnimi garancijami ali pogoji prodajnosti, tržno kakovostjo, primernostjo za določen namen, trajnostjo, lastnino in kršitvijo.

Naši direktorji, zaposleni, poslovne enote, dobavitelji, posredni ponudniki storitev ali dajalci licence v nobenem primeru ne bodo odgovorni za kakršno koli škodo, izgubo, zahtevek ali kakršno koli neposredno, posredno, naključno, kaznovalno, posebno ali posledično škodo kakršne koli vrste, vključno z izgubo dobička, izgubljenimi prihodki, izgubljenimi prihranki, izgubo podatkov, nadomestnimi stroški ali kakršno koli podobno škodo, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, odškodninsko (vključno z malomarnostjo), strogo odgovornostjo ali kako drugače, ki izhaja iz vaše uporabe katere koli storitve ali izdelkov, kupljenih s to storitvijo, ali kakršno koli drugo zahtevo, ki je na kakršen koli način povezana z vašo uporabo storitve ali katerega koli izdelka, vključno z, vendar ne omejeno na, napakami ali opustitvijo katere koli vsebine ali katere koli druge izgube ali kakršna koli škode, ki je nastala kot posledica uporabe storitve ali katere koli vsebine (ali izdelka), ki je bila objavljena, posredovana ali kako drugače dostopna prek storitve..

ČLEN 12 – ODŠKODNINE

Obvezujete se, da boste povrnili škodo AS-u, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, ki jih je plačala katera koli tretja oseba zaradi vaše kršitve teh Pogojev ali dokumentovali zaradi kršitve katerega koli zakona ali pravic tretje osebe.

ČLEN 13 – IZVRŠLJIVOST

V primeru, da je za katero koli določbo teh pogojev storitve ugotovljeno, da je nezakonita, nična ali neizvršljiva, je takšna določba kljub temu izvršljiva v največji možni meri, kot jo dovoljuje veljavna zakonodaja, neizvršni del pa se šteje za razdrt. Iz teh pogojev storitve takšna določba ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih preostalih določb.

ČLEN 14 – PRENEHANJE

Ti Pogoji veljajo, če jih ne odpravite niti vi niti mi. Te pogoje storitve lahko kadar koli prekinete tako, da nas obvestite, da ne želite več uporabljati naših storitev ali ko prenehate z uporabo našega spletnega mesta.

Če po naši presoji ne upoštevate katerega koli pogoja ali določbe teh Pogojev storitve, ali sumimo, da tega niste storili, lahko storitev kadar koli odpovemo tudi brez predhodnega obvestila in ste odgovorni za vse zapadle zneske, do vključno datuma prenehanja in/ali v skladu s tem lahko zavrnete dostop do naših storitev (ali katerega koli dela).

ČLEN 15 – CELOTEN SPORAZUM

Neizpolnjevanje ali izvrševanje katere koli pravice ali določbe teh Pogojev storitve ne pomeni odpovedi tej pravici ali določbi.

Ti pogoji poslovanja in vsi pravilniki ali pravila delovanja, ki smo jih objavili na tem spletnem mestu ali v zvezi s storitvijo, predstavljajo celoten sporazum in razumevanje med vami in nami ter urejajo vašo uporabo storitve in nadomeščajo vse predhodne ali sodobne sporazume, sporočila in predloge, bodisi ustno ali pisno, med vami in nami (vključno s predhodnimi različicami Pogojev, vendar ne omejeno nanje).

ČLEN 16 – ZAKONSKE DOLOČBE

Te pogoje storitve in morebitne ločene pogodbe, s katerimi vam zagotavljamo storitve, urejajo in razlagajo v skladu z zakoni:

Automatic servis d.o.o.
Verovškova ulica 60e
1000 Ljubljana

ČLEN 17 – VELJAVNOST, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEH POGOJEV

Kadar koli si lahko ogledate najbolj aktualne različico Pogojev storitve.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh pogojev storitve z objavo posodobitev in sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da občasno preverite, ali so na našem spletnem mestu spremembe. Nadaljnja uporaba ali dostop do našega spletnega mesta ali storitve po objavi kakršnih koli sprememb teh pogojev storitve pomeni sprejetje teh sprememb.

ČLEN 18 – KONTAKTNE INFORMACIJE

Vprašanja glede pogojev storitve nam pošljite na info@automaticservis.si.