Trajnostni razvoj in družbena odgovornost v AS

Kaj se skriva za izrazom trajnostni razvoj in kratico ESG?

TRAJNOSTNI RAZVOJ pomeni delovati na način, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozili sposobnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. To je način življenja in dela, ki ga lahko vzdržujemo dolgoročno, ne da bi pri tem škodovali okolju, družbi ali gospodarstvu.
Kot sopomenka za trajnostni razvoj se po novem uporablja tudi izraz trajnostnost.


Kako trajnostni smo v Asu?

Trajnostna naravnanost vključuje okoljski, družbeni in ekonomski steber delovanja podjetja. V medijih na to temo največkrat zasledimo kratico ESG (Environmental – okolje, Social – družba, Governance – ekonomija). 

AS_Certifikat_IRDO_Blog_v1-2

Okolje

V okviru programa AS ZA NAŠ PLANET prispevamo k varovanju okolja predvsem na področju odpadkov in energentov. Na zmanjšanje količin odpadkov vplivamo s strogim ločevanjem odpadkov za namen predelave in reciklaže, z izborom primerne embalaž (npr. iz reciklatov) in z doslednimi aktivnostmi za zmanjšanje količin odpadne hrane. Na porabo energentov pa vplivamo z optimizacijo naših dostavnih poti in poti naših dobaviteljev ter posodabljanjem voznega parka in parka prodajnih avtomatov.

Družba

Družbeni oz. socialni steber trajnostnosti se nanaša na nas, zaposlene v AS in na družbeno okolje. Asi smo srce našega podjetja, ki nam omogoča, da delamo v urejenem delovnem okolju, kjer se lahko izobražujemo in svoje znanje delimo, za svoje delo prejemamo redno in pošteno plačilo. Urejeni urniki dela nam omogočajo ohranjanje ravnovesja med delovnim in prostim časom. Skozi programe AS IZBIRA in AS BLAGOVNA ZNAMKA skrbimo za promocijo zdravju prijaznejših izdelkov za naše uporabnike. AS kot podjetje in vsi Asi kot posamezniki smo družbeno dejavni z udejstvovanjem na različnih dobrodelnih prireditvah in akcijah.

Ekonomija

Trajnostna ekonomija ASa temelji na naših vrednotah in se odraža v stabilnem in pozitivnem finančnem poslovanju, ki sta osnova za sledenje trendom, uvajanje novosti ter vlaganje v okoljski in družbeni steber trajnostnega razvoja.

Kaj se od nas še pričakuje?

Spremembe evropske zakonodaje prinašajo dodatne zahteve za podjetja in v AS smo se v začetku 2024 odločili, da najprej pridobimo vsa znanja potrebna za sledenje zahtevam zakonodaje. S ponosom ugotavljamo, da smo v AS že dobro pripravljeni na nove izzive. Že 20 let imamo vzpostavljene in certificirane sisteme vodenja, ki podpirajo vse tri stebre ESG. Smo edini vending ponudnik v regiji s petimi certifikati, ISO 9001, ISO 14001, HACCP, EKO in Customer’s Friend. Nova zakonodaja (CSRD direktiva) je za nas samo še dodatna spodbuda k bolj celovitem pristopu vodenja aktivnosti, ki jih izvajamo že desetletja.

Dokazilo o naši usposobljenosti sta na novo pridobljena certifikata, ki sta ga prejela Kata Vidović ter podjetje Automatic servis in ga za Stratege trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti podeljuje IRDO inštititut. Certifikat je dokazilo, da AS zaveda pomembnosti vseh področij trajnostnega razvoja.

Več o dogodku, ki se je odvil na sedežu Automatic servisa si lahko preberete TUKAJ

Več vsebin ...